Shine On II

Details
Date:

augustus 25

Time:

1:00 - 1:00

Een tweede editie van Shine On: concert ter ondersteuning van een project van Christoforus vzw. Voor kaarten en donaties ga naar “Tickets”

Op vrijdag 22 oktober en zaterdagy 23 oktober 2021!

Naast een eerbetoon aan Rudy Reunes willen we dit concert organiseren als benefiet voor de Christoforusgemeenschap uit Munte. Christoforus gemeenschap vzw is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen (VAPH) als een Vergunde Zorgaanbieder.

Waarvoor de Christoforusgemeenschap staat kan u lezen op hun webpagina: https://www.christoforusgemeenschap.be

Alle opbrengsten die voortvloeien uit dit muziekevenement zullen integraal gaan naar een project binnen de organisatie.

Voor meer infor over het concert verwijzen we graag naar de website: http://shineonconcert.org/