Inspiratie

Voor Rudy (die ons samenbracht)

Hebben we een herdenkingsconcert nodig om aan Rudy te denken? Neen. Velen onder ons denken nog dagelijks aan hem, soms werkt een muziekstuk, een foto, een quote als een trigger. Soms komen we iemand tegen die we lang niet zagen en beseffen we plots dat Rudy diegene was die ons samenbracht en samenhield.

Rudy was de rode draad, het verbindende patroon tussen ons en dat is hij in zekere zin nog steeds. Rudy kon verwondering opwekken bij zijn leerlingen en luisteraars. De effecten daarvan zijn groot! Verwondering ontroert, stemt tot mildheid. Verwondering is een grote motivator om meer te luisteren en meer te willen weten over muziek. Als de verwondering stopt, begint het entertainment.

De filiosoof Jean-François Lyotard definieert kunst als ‘quelque chose comme communication,…sans communication’. Dit is zondermeer op Rudy van toepassing. Als hij speelde sprak dat voor zich, hij had niet de behoefte om de muziek uit te leggen, om erover te praten. Velen die de moeite gedaan hebben om te luisteren, begrepen dit.

Rudy Reunes overleed op 10 november 2010. Hij was een bekende Merelbeekse trompettist. Jarenlang gaf hij les aan de Gemeentelijke Muziekschool in Merelbeke (opgericht door zijn vader). Hij was ook leraar aan de Academie in Gent (APK), waar hij ondermeer dirigent was van het Symfonisch orkest ‘The Symfunny’. Dit orkest trad vele malen op in De Heide. Vandaar onze keuze voor deze instelling als ‘goed doel’. Rudy richtte samen met filip Verneert ook de Merelbeekse Home Cookin’ Bigband op, die nog steeds een muziekstuk van Rudy op het programma staan heeft. Ook Luc Burgelman en Johan Kint zijn bij dit orkest betrokken.

Op de academie coachte Rudy ook een groep muzikanten die songs uit de jaren ’70 brachten. Dit was de inspiratie voor ons concertprogramma.

En nu: tijd om te spelen en te feesten. Ter ere van de muziek en de vriendschap!

 

“men is wat men kwijt is en nooit raakt men het kwijt,… ” 

 

Lut De Block